četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Bolj hrupna Partizanska

Občina Hrastnik vabi na predstavitev Občinskega prostorskega načrta, ki zajema območje Partizanske ceste. Del območja se spreminja z območja III. stopnje v območje IV. stopnje varstva pred hrupom.
Na območju IV. stopnje varstva pred hrupom, je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa, običajno gre za območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni proizvodnji, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter hrupnejšim komunalnim dejavnostim. Podrobneje to področje ureja Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.

Kaj v praksi pomeni spreminjanje stopnje območja dela Partizanske ceste, bo Občina Hrastnik občane seznanila danes, 6. januarja, ob 16. uri v Kinodvorani na Dolu.

ZT

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor