Svetniki so, kot je v navadi, v prvih treh točkah sredine seje opravili njen sklic ter potrdili zapisnik in pregledali realizacijo sklepov prejšnje, 15. seje.
Tudi sicer je seja potekala mirno. Med drugim so razpravljali o tem, ali naj se pravica do pitne vode vpiše v Ustavo Republike Slovenije. Tu so si bili enotni – vseh 17 navzočih svetnikov je sklep potrdilo.

Popoldne se je prevešalo v večer, ko so svetniki odprli razpravo o obnovitvi podružnične osnovne šole narodnega heroja Rajka na Dolu. Strokovno mnenje, podano na Fakulteti za arhitekturo, ki ga je svetnikom predstavil direktor občinske uprave Janez Kraner, je, da se šolo splača obnavljati. Tako naj bi del šole porušili in postavili novo severno krilo, ostalo pa obnovili. Tudi ta predlog so svetniki sprejeli z večino, dva sta se vzdržala glasovanja.

V eni od zadnjih točk je debata tekla o sprejetju proračuna Občine Hrastnik za leto 2017 – sredina obravnava je bila prva. »Predloga ne bom podprl,« je bil odločen Gregor Pajić, »ker je v njem ogromno neracionalnosti in nepotrebnih stvari.« Anton Avbelj je predlagal, da bi se več vlagalo v turizem. »Tu so sredstva premajhna, možnosti pa neizkoriščene,« je povedal. »Sredstva v turizmu je treba povečati za 100 odstotkov in hitro se bodo povrnila.« Ob glasovanju so svetniki z večino sprejeli predlog proračuna v prvem branju.

Martina Drobne