sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Bo Zagorje dobilo novo ulico?

V Zagorju ob Savi želijo vzpostaviti novo ulico, ki bi jo poimenovali Ulica ob vzletišču. »Ulica se lahko vzpostavi v naselju z vzpostavljenim uličnim sistemom,« pravijo na Občini Zagorje. Ker je ulični sistem vzpostavljen v Zagorju, pa morajo najprej spremeniti mejo med naseljema Zagorje in Potoška vas. Za poimenovanje nove ulice v Zagorju je Geodetska uprava Republike Slovenije že izdala pozitivno mnenje in potrdilo o poimenovanju.

Ulica ob vzletišču naj bi se pričela in potekala ob poti proti vzletišču, obkrožila obstoječe objekte (hanger) in se nadaljevala ob poti. Nato bi zaokrožila in potekala po severovzhodni strani vzletno pristajalne steze ter se zaključila pri javni poti v Vine.

Spremembo meje med Zagorjem in Potoško vasjo ter poimenovanje nove ulice bodo na junijski seji obravnavali občinski svetniki. Če bodo predlog v prvi obravnavi sprejeli, bo ta poslan v petnajstdnevno javno obravnavo.

Kot so pristojni na Občini Zagorje še zapisali v gradivo, namenjeno občinskemu svetu, bodo stroške zamenjave osebnih dokumentov in listin v zvezi s poslovanjem pravnih oseb po spremembi ulice morali kriti lastniki, upravljavci stavb oziroma pravne osebe, ki imajo na omenjenem območju sedež. Stroške izdelave in montaže krajevnih oznak pa bo krila Občina Zagorje ob Savi.

ZT

Isti avtor