V sklopu ureditve avtobusnih postajališč bodo urejali postajališča v zgornjem delu Trbovelj in sicer pri komunali, bivši Iskri in Malgaju. Tu bodo na avtobusna postajališča namestili nadstrešnice, uredili bodo tudi njihovo okolico. Kolesarske poti in priveze za kolesa po mestu bodo nadgradili z vzpostavitvijo sistema izposoje javnih e-koles, ki bi naj začel delovati še letos. Gre za električna kolesa, ki si jih bodo lahko kolesarji izposodili na podlagi prijave v sistem s kartico. To ne bo novost samo v Trbovljah, ampak tudi v Zasavju.

Ker gre za namenska nepovratna sredstva, morajo na občini denar porabiti posebej za ureditev postajališč in vzpostavitev sistema izposoje e-koles in nikakor za katerikoli drug namen.

Savus

Foto: arhiv Savus