Cilj letošnje Anine zvezdice v Zasavju je zbrati čim več hrane z daljšim rokom uporabe in obdariti čim več socialno ogroženih družin v vseh treh zasavskih občinah.
Zbirna mesta so v Domu Svobode Trbovlje ob sredah med 17. in 18. uro, v Mladinskem centru Hrastnik ob ponedeljkih med 17. in 18. uro in v Mladinskem centru Zagorje vsak petek med 15. in 16. uro. Hrana se zbira tudi v trgovinah Spar v Zasavju.  Organizator družine poziva, da se lahko za prejem pomoči prijavijo na centrih za socialno delo v Trbovljah, Hrastniku in Zagorju.

ZT