ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Andrej Božič je manager leta

Andrej Božič, 56-letni diplomant ekonomije, ki je šolanje nadaljeval na podiplomskem študiju marketinga in financ na clevelandski univerzi v ZDA, je leta 2010 prevzel vodenje Steklarne Hrastnik. Takrat je bilo podjetje z bilančno izgubo v višini 4,4 milijona evrov tik pred stečajem. Izvozno usmerjeno Steklarno Hrastnik z več kot 150-letno tradicijo je z uspešno sanacijo že v prvem letu vodenja odmaknil od izgube, v nekaj letih pa ga dvignil v uspešno in stabilno, tehnološko posodobljeno podjetje, z ambicioznimi načrti za prihodnost. Lani so presegli 55 milijonov evrov prihodkov in poslovno leto zaključili z več kot 6,2 milijona evrov čistega dobička, ki ga ustvarjajo že peto leto zapored.
Ob prihodu v steklarno se je Božič poleg večmilijonske izgube soočil tudi z nemotiviranimi 750 zaposlenimi. Lotil se je korenitega spreminjanja organizacije, procesov in prožnosti zaposlenih.

Steklarna Hrastnik v tujini ustvari 95 % prodaje. Na glavnih trgih v Nemčiji, na Poljskem, Češkem, v Izraelu, Iranu in Sloveniji dosegajo kar 20- do 30-odstotni tržni delež pri programu namiznega stekla. Lani so v vse tri glavne programe  vložili 5,7 milijona evrov in imajo danes eno najboljših steklarskih proizvodnih tehnologij. V družbi postopno dvigujejo tudi dodatno vrednost na zaposlenega, odlično so zastavili tudi strategijo inovativnosti razvoja mladih.

»Za uspeh trajnostnega preobrata Steklarne Hrastnik, v središče katerega so postavljeni zaposleni, je bil ključen konsenz vseh … Zato cenim, da so vsi, skupaj z zaposlenimi, verjeli v načrt, me podprli oz. bili del tega preobrata. Uspeli smo skupaj, brez odpuščanja, zato sem prepričan, da je naš primer lahko odlična spodbuda vsem tistim, ki imajo vizijo in se znajo prilagajati situacijam, da zagrizejo v projekte, ki se morda zdijo marsikomu nemogoči,« je ob imenovanju za Managerja leta dejal Božič.

ZT

Isti avtor