Ana Režun je predsednica sveta KS Čemšenik od leta 2014. Kot pravi se z izzivi v krajevni skupnosti sooča ob polni podpori članov sveta KS. Poudarja tudi, da pri delu vedno išče ravnovesje med potrebami in naravnimi danostmi Čemšenika, ki jo vsakič znova očara s svojo čudovito naravo, pohodnimi poti in tudi ljudmi.
S katerimi izzivi se trenutno soočate v kraju?

Največji izziv je sanacija prve faze plazu, ki ogroža center Čemšenika, in sočasno sanacija cerkve, ki je zaradi nevarnosti nenadne zrušitve zaprta že od novembra lani. V prvem kvartalu letošnjega leta naj bi bila izdelana projekta dokumentacija, nato bodo izvajalci že začeli s sanacijo, ki pa se bo odvijala v več fazah.

Kdo bo projekt financiral?

Denar za sanacijo je Občina Zagorje predvidela v proračunu, pridobili pa bomo tudi sredstva ministrstva za okolje in prostor. Od leta 2008, ko je bil v kraju ustanovljen gradbeni odbor za obnovo cerkve, pa tudi krajani za ta namen zbirajo denar. Za zdaj je iz tega naslova zbranih že okrog 100.000 evrov.

Kaj pa Nadškofija Ljubljana?

Z Nadškofijo se še pogovarjamo. Vsekakor se trudimo, tako Občina kot KS, da bi bilo to sodelovanje obojestransko in uspešno pri tem res zahtevnem projektu.

Kako na sanacijo gledajo krajani?

Krajani si želimo, da se fara ohrani, da se cerkev obnovi in se z njo ohrani tudi kulturna spomeniška dediščina.

Se bo center Čemšenika po sanaciji zelo spremenil?

Zgrajen bo nov oporni zid, odstranili bomo Skokovo hišo, tam pridobili nekaj dodatnih parkirišč. Gotovo bo videz močno spremenjen, vendar sem prepričana, da v zelo pozitivnem smislu.

Načrtujete še kakšne večje investicije?

Seveda imamo v kraju ceste, ki so močno potrebne obnove, tako da to ostaja naša prioriteta. Radi bi obnovili tudi prosvetni dom. Naše prosvetno društvo je v kraju zelo dejavno in se tudi že ponaša z dolgoletno tradicijo. Glede na to, da je prosvetni dom edina dvorana v kraju, bi radi obnovili stavbo in dvorano.

Koliko denarja pa ima KS na voljo?

Za svojo osnovno dejavnost prejmemo iz občinskega proračuna 37.000 evrov. Je pa za nas pozitiven tudi novosprejeti občinski odlok, po katerem višjeležeče krajevne skupnosti prejmemo več denarja za vzdrževanje cest.

Kako pa ste zadovoljni s cestnimi povezavami?

Cestne povezave so dobre, a od 41 kilometrov cest je polovica makadamska. Trudimo se, da so dokaj dobro vzdrževane. Lani smo posuli tono in pol gramoza, ki je bil s strojno mehanizacijo utrjen v cestišča. Dobro je organizirana zimska služba, saj imamo sklenjene pogodbe za pluženje s 13 izvajalci. Večje posege v infrastrukturo  obvladujemo z dobrim sodelovanjem Občine Zagorje in Komunalnim podjetjem Zagorje.

Seveda pa bi bilo čudovito, če bi imela čarobno paličico in bi lahko spremenila vse tisto, kar vidim, da bi bilo treba. A po drugi strani nam je narava v Čemšeniku podarila toliko lepega, imamo krasne pohodne poti, tako da moramo znati to ceniti.

Tatjana Polanc Kolander

Intervju je bil objavljen v januarski številki Zasavski tednik. 

Prejšnji članekZasavski brigadirji zadovoljno v novo leto
Naslednji članekEdinstven uspeh trboveljskih karateistov