Javni razpis za dodelitev v najem neprofitnih stanovanj, ki se bodo izpraznila v letih 2017 in 2018, je odprt še do 31. marca. Predmet razpisa so stanovanja v lasti Občine Hrastnik, ki bodo vseljiva v letih 2017 in 2018. Oblikovali bodo dve prednostni listi – listo A, za stanovanja, predvidena za oddajo prosilcem, ki glede na dohodek niso zavezani k plačilu varščine, in listo B za prosilce, zavezane k plačilu varščine. Prosilcem varščine v nobenem primeru ne bo treba plačati. Najemnino bodo določili v skladu u zakonom. Najemniki bodo lahko uveljavljali tudi pravico do subvencije najemnine v skladu z zakonom.
Razvoju kmetijstva in podeželja bodo v Občini Hrastnik namenili 16.000 evrov. Z njimi bodo podprli naložbe v osnovna sredstva na kmetijah, kjer se primarno ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah. Rok za prijavo na razpis je 18. april.

Spodbujati nameravajo tudi razvoj podjetništva, temu pa bodo namenili 42 tisočakov. Podpreti želijo odpiranje novih delovnih mest, začetne investicije v razširitev dejavnosti, socialna podjetja, podjetniške krožke na osnovni šoli in delovanje zbornic na področju podjetništva. Razpis je za prva dva namena odprt do 24., za druga dva pa do 29. aprila.

Podelili bodo tudi nekaj občinskih priznanj – in sicer zlato, srebrno in bronasto priznanje občine ter naziv častnega občana. S priznanji nagradijo različne dosežke občanov. Nagrada za častnega občana denarni znesek v višini treh povprečnih neto slovenskih plač v preteklem letu, prejemnik zlatega priznanja prejme dve in pol, prejemnik srebrnega priznanja dve plači, prejemnik bronastega pa eno plačo. Rok za oddajo predloga je 6. april.

ZT

Prispevek je objavljen v marčevski številki Zasavskega tednika.

Prejšnji članek“Kakor vihar …” ali kratek film o Rudarskem maratonu
Naslednji članekNesreča in požar v Zagorju