Na Srednji šoli Zagorje se tudi v letošnjem šolskem letu trudijo, da dijaki sodelujejo z različnimi organizacijami v Zasavju, kar dodatno bogati njihov program.

Tako so dijaki 3. letnika zdravstvene nege v okviru praktičnega pouka pri modulu Zdravstvena nega otroka in mladostnika za otroke bližnje enote Vrtca Zagorje Center v decembru in marcu pripravili različne delavnice. Otroci so skupaj z dijaki na naši šoli spoznavali barve, živali, pomen zdrave prehrane, osnove angleškega jezika, plesali, ustvarjali ter se gibalno izražali. Med drugim so se preizkusili tudi v živalski jogi ter velikonočnem zbijanju zajčkov.

Predšolska skupina otrok iz enote Center z velikim veseljem pride v našo šolo. Pri tem moram izpostaviti zelo dober odnos z njihovo vzgojiteljico in vodjo enote Mihaelo Garantini, ki vedno prijazno sprejme sodelovanje, kar nas še posebno veseli. Z dijaki se veselimo skupnih delavnic tudi v mesecu maju, ko se bomo z otroki družili v njihovem vrtčevskem okolju.

Poleg tega pa smo se z dijaki 3. letnika zdravstvene nege v okviru modula Sprostitvene tehnike povezali tudi z uporabniki VDC-ja. Z njimi naša šola zelo uspešno sodeluje v različnih projektih. Želimo si, da bi dijaki začutili pomen povezovanja in vključevanja vseh ljudi. Za uporabnike smo z dijaki pripravili različne delavnice na temo sproščanja. Spoznavali so tehniko brain – gym, tehniko vodene vizualizacije, različne dihalne tehnike ter tehniko postopne mišične aktivacije. Skupaj z našimi dijaki so uporabniki barvali tudi zdravilne mandale ter se preizkusili v meditativni hoji.

Zelo nas veseli, ko vidimo, da so naši dijaki kljub začetni tremi in negotovosti ob končani izvedbi delavnic nase ponosni in hkrati zadovoljni, da so uspeli stopiti iz cone udobja.

Živa Kramar

Foto: Srednja šola Zagorje