V obdobju 2011-2015 je bilo v Sloveniji 5.405 hitro rastočih podjetij, od tega jih je bilo 1,6 % oziroma 88 iz Zasavske regije, je povedala Irena Murnc, vodja izpostave Ajpes Trbovlje. Teh 88 podjetij predstavlja 3,5 odstotka vseh zasavskih podjetij, ki jih je 2.502. Največji delež hitro rastočih podjetij je iz Zagorja, sledijo podjetja iz Litije, Trbovelj in Hrastnika.
Med hitro rastočimi zasavskimi podjetji je bilo 62 gospodarskih družb in 26 samostojnih podjetnikov. Med družbami je bilo 44 mikro družb, 11 majhnih, 5 srednjih in 1 velika družba.

Največ hitro rastočih zasavskih podjetij je bilo s področja predelovalnih dejavnosti, s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter s področja gradbeništva.

88 zasavskih hitro rastočih podjetij je ustvarilo skoraj polovico čistega dobička oziroma podjetnikovega dohodka regije in imelo četrtino vseh zaposlenih v zasavskih podjetjih.

Pregled hitro rastočih podjetij za obdobje 2011-2015 je pripravila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence (Ajpes). Analiza je bila narejena v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi letnih poročil 128.030 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (podjetij), ki so javno objavljena na spletni strani AJPES.

 ZT