V trboveljski bolnišnici si se lotili obnovitve mednarodne akreditacije bolnišnice v začetku letošnjega leta. Uspešno so prestali preverjanje in obnovili oba certifikata.
V začetku februarja 2017 je potekala mednarodna akreditacija bolnišnice po ameriškem AACI standardu za zdravstvene organizacije na področju kakovosti zdravstvenega varstva in varnosti bolnikov. »Namen pridobitve standarda je v preverjanju izpolnjevanja  kakovosti in varnosti opravljanja zdravstvenih storitev ter v nenehnem razvoju in izboljševanju kakovosti, varnosti in zanesljivosti zdravstvene oskrbe,« je povedala v.d. direktorica Splošne bolnišnice Trbovlje Marina Barovič. Izpolnjevanje pogojev strokovnjaki različnih področjih preverijo v vseh dejavnostih, ki jih opravljajo v bolnišnici, tako zdravstvenih kot nezdravstvenih.

Priprave na akreditacijo je vodil odbor za kakovost v bolnišnici, pri izboljšavah pa sodelujejo vsi  zaposleni. Hkrati z akreditacijo je potekalo tudi certificiranje po ISO Standardu.

V začetku meseca maja 2017 je bolnišnica prejela mednarodno akreditacijsko listino na področju opravljanja zdravstvenih storitev AACI, podeljen je bil tudi ISO certifikat 9001 : 2008. Naslednje preverjanje izpolnjevanja pogojev in izboljšav kakovosti in varnosti bo v mesecu februarju 2018.

ZL