Moški pevski zbor Loški glas je trideset prijateljev ustanovilo novembra leta 1927 v prostorih Ašičeve hiše na Lokah, kjer so imeli pevci tudi vaje. Vodil jih je zborovodja Srečko Godina, ki je oral ledino in popeljal zbor do prvih nastopov. Pevce sta bodrila in za slovensko pesem navduševala tudi Leopoldina Ašič in Alojz Ašič starejši. Zbor je prvič javno nastopil 3. februarja 1929 v dvorani na Lokah skupaj z rudniško godbo.
Vodili so ga

Zbor se je takoj ob nastanku včlanil v Hubadovo župo in se redno udeleževal raznih zborovskih tekmovanj. Po sedmih letih je Godina zaradi starosti zborovodsko mesto predal Dragu Korošcu, za tri leta ga je nasledil Ivan Grm s Svete gore, nato pa je zboru pomagala Hubadova župa in pevce povezala z znanimi slovenskimi glasbeniki in skladatelji, kot so Rudi Dolničar, Zorko Prelovec, Fran Venturini, Anton Vračko in Ivan Godec. Leta 1941 je zbor prevzel Niko Škrabar, a večina članov se je udeležila narodno osvobodilne vojne, iz katere se 15 pevcev ni nikoli vrnilo. Po letu 1945 je zbor zopet začel z delom in sodeloval na proslavah, svečanostih in komemoracijah.

Ob tridesetletnici sta na Lokah pod vodstvom Draga Korošca delovala kar dva zbora: ženski in moški in po potrebi tudi mešani. V obeh zborih je sodelovalo 31 pevcev in 17 pevk. Ob štiridesetletnici je zbor vodil Mirko Prašnikar,  ki je svoje pevsko znanje prenašal na pevce neprekinjeno vse do leta 1987, ko je Loški glas prevzela sedanja zborovodkinja Alenka Flere-Pavlič. Med njenim porodniškim dopustom sta zbor vodila še Rihard Majcen in Igor Beuermann.

Navdušili tudi Ladka Korošca

V Loškem glasu je svojo pevsko kariero začel tudi svetovno znani operni pevec Ladko Korošec. K zboru je prišel v času, ko ga je vodil njegov brat Drago Korošec. Svojega srečanja z zborom se je Korošec takole spominjal: »Neko zimo me je brat povabil naj pridem na koncert Loškega glasu, ki je bil na Izlakah v topliški dvorani. Z zanimanjem sem šel po visokem snegu peš na Izlake. Zastor se je dvignil in pričel se je koncert. Poslušal sem ves prevzet. Naše preproste pesmi so mi bile tako všeč, da sem jih tudi pozneje prepeval zase, če sem le utegnil. Čez nekaj let sem postal tudi sam aktiven pevec Loškega glasu, saj ga od tistega koncerta nisem mogel pozabiti. Pri Loškem glasu sem spoznal celo vrsto delavnih, preprostih in srčno dobrih ljudi. Kasneje me je pevska pot peljala v Ljubljano, vedno pa sem s srcem spremljal plemenito delo pevcev Loškega glasu.« Po upokojitvi se je Ladko Korošec zopet povezal s starimi znanci in prijatelji iz zbora. Skupaj so prirejali koncerte širom po Sloveniji in tudi v tujini. Povsod so bili lepo sprejeti in se domov vračali z novim elanom in voljo za delo.

Loški glas danes

Zbor se trudi nadaljevati bogato tradicijo zborovstva na Lokah. Pevci pridno vadijo dvakrat na teden, kolikor pač dopušča vedno hitrejši ritem življenja. Vsako leto organizira koncert, na katerega povabi pobrateni pevski zbor iz Domja pri Trstu. Časi so množičnemu zborovskemu petju manj naklonjenih kot nekaj let nazaj, zato si materialno pomanjkanje za organiziranje raznih gostovanj in koncertov pevci rešujejo tako, da vabijo na koncerte prijateljske pevske zbore, ki jim kasneje vrnejo koncert v svojih dvoranah. Tako se lahko zbor predstavi tudi v drugih slovenskih krajih, kar daje pevcem veliko energije in veselja za nadaljnje delo. Pevci Loškega glasu redno sodelujejo na občinskih in medobčinskih proslavah, revijah in svečanostih in so glavni nosilci kulturnega dogajanja v občini s področja zborovskega petja. Vsako leto ob koncu leta z veseljem obiščejo tudi stanovalce doma Polde Eberl-Jamski in jim skušajo s petjem polepšati dan, vnesti v njihova srca toplo veselje in radost, ki ju lahko človek občuti le ob lepi slovenski pesmi

Pevci želijo s svojim delovanjem razveseljevati ljubitelje zborovskega petja in ohraniti slovensko pesem za prihajajoče generacije. Še posebno pa se trudijo, da ob zaključevanju bogate, več kot 200-letne rudarske tradicije v Zagorski dolini, ne bi bile pozabljene tudi rudarske pesmi, običaji in navade.

Ob praznovanju letošnje 90-letnice je Loški glas pod vodstvom Alenke Flere-Pavlič pripravil slavnostni koncert v dvorani Kulturnega doma Kisovec, in sicer v okviru praznovanja krajevnega praznika v soboto, 20. maja.

ZT

Prejšnji članekSrečanje gasilskih zborov in godb
Naslednji članekPoetika barv in oblik