Občina Trbovlje je danes izvedela, da je na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejela 60.000 evrov. Denar je prejela na razpisu za sofinanciranje celostne prometne strategije občin, na katerega se je prijavila oktobra. Z njim bo izvajala Strategijo trajnostne mobilnosti v občini Trbovlje, ki je podlaga za projekte, povezane s prometno ureditvijo, za katera naj bi bila v prihodnje razpisana sredstva. Na Občini pravijo, da gre za strateški dokument, s katerim občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe na področju potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin ter posledično višjo kakovost bivanja. Še posebej so zadovoljni, ker bodo s kohezijskimi evropskimi sredstvi pokrili kar 85 odstotkov projekta.
ZT