sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Ustanovili bodo Center za pravični prehod

Ustanovili bodo Center za pravični prehod

V sredo, 9. novembra, je na Regionalni razvojni agenciji Zasavje potekala četrta redna seja Razvojnega sveta zasavske regije (RSR) v obdobju 2021-2027. Na seji so člani obravnavali nov program Evropske kohezijske politike, aktivnosti Sklada za pravični prehod in ostale aktualne razvojne aktivnosti zasavske regije.

Predsednik razvojnega sveta Marko Funkl je na seji uvodoma poudaril pomen dialoga znotraj regije in usklajenost regionalnih razvojnih aktivnosti z nacionalnimi organi. Predlagal je, da na prihodnjo sejo RSR povabimo ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo Republike Slovenije Aleksandra Jevška.

Direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje Jani Medvešek je predstavil nov program evropske kohezijske politike in aktivnosti Sklada za pravični prehod. Program evropske kohezijske politike (EKP 2021-2027) je bil že potrjen na sejah sveta Vzhodne in Zahodne kohezijske regije, končno potrditev bo podal Bruselj.

Največ razprave je bilo med obravnavo aktualnih aktivnost Sklada za pravični prehod, ki je šesti in specifični cilj EKP 2021-2027. V Sloveniji smo do sredstev sklada upravičeni Zasavska in Savinjsko-Šaleška regija. Za prestrukturiranje obeh regij bo namenjenih cca. 248 milijonov evrov, zasavska regija bo upravičena do slabih 75 milijonov evrov.

»S prvim januarjem 2023 bo zaživel Center za pravični prehod, ki ga bomo ustanovili na Regionalni razvojni agenciji Zasavje. To bo podporno okolje vsem potencialnim investitorjem oziroma nosilcem projektov. Strokovni sodelavci centra za pravični prehod bodo nosilcem projektov zagotavljali vse potrebne informacije in podporo pri pripravi projektov. Poleg tega bodo vodili tudi komunikacijo s posredniškimi organi na nacionalni in odgovornimi na evropski ravni. Prve razpise Sklada za pravični prehod lahko pričakujemo v prvem kvartalu naslednjega leta,« je pojasnil Martin Šikovc, vodja Centra za pravični prehod.

V drugem delu seje je sledila predstavitev povzetkov razprav sej Odborov Razvojnega sveta regije, ki so potekale v letošnjih poletnih in jesenskih mesecih. Člani odborov so po posameznih področjih identificirali tveganja zaradi zunanjih dejavnikov (geopolitične razmere, epidemija ipd.) in podali predloge ukrepov za zmanjšanje ranljivosti zasavske regije v prihajajočem obdobju. Člani Odborov Razvojnega sveta regije so izpostavili pomen samooskrbe z energijo in hrano, na področju oskrbe z energijo so še posebej poudarili  doslednosti pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije in spodbujanju lokalne proizvodnje električne energije. Velikega pomena je tudi krepitev podpornih programov za ranljive skupine in potencialno brezposelnost, krepitev poklicnega usposabljanja mladih, več povezave med gospodarstvom in izobraževanjem …  Predsednik RSR Marko Funkl je opozoril še na stanovanjsko politiko, pri čemer je poudaril pomen strateškega pristopa pri razvoju trga najemniških in profitnih stanovanj.

V sklepnem delu so predstavniki RRA Zasavje člane RSR seznanili z uspešno nadgradnjo in prijavo projekta SHARe if u CARe na program LIFE. V tem projektu gre za uvajanje sodobnih brezogljičnih mobilnostih sistemov (Carsharing) v zasavsko regijo z namenom zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov iz prometa in izboljšanja mobilnosti prebivalstva v regiji. RRA Zasavje so predstavili tudi njihova prizadevanja na področju razvoja proizvodnje sintetičnih plinov, predvsem zelenega vodika, ki bi lahko predstavljal temelj za razvoj nove energetike v regiji.

Savus

Foto: RRA Zasavje


 

Previous article
Next article

Isti avtor