LAS Zasavje je objavil 5. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje za operacije, ki se držijo načel strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014 – 2020.

Podrobnosti razpisa vsi, ki jih zanima prijava, in seveda tudi drugi, najdejo na tej povezavi.  »Javni poziv je namenjen izboru operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov,« so zapisali v LAS Zasavje..

Javni poziv je podpora izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Iz razpisa bodo sofinancirali različne zanimive projekte. Tokratna okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša skora 620 tisoč evrov, 182 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR sklad) in nekaj več kot 435 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP sklad). S sklepom o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo bodo del razpoložljivih sredstev namenili za izvajanje dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore le na območju občine Hrastnik in Trbovlje (92 tisoč evrov iz EKSRP sklada in skoraj 36 tisoč evrov iz ESRR sklada).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 80%, v primeru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa 85%.

Rok za oddajo vlog je 31. januar 2022.

Savus

Foto: arhiv Savus