Zadnji decembrski dan je bilo v poslovni register vpisanih 4055 poslovnih subjektov, ki imajo svoj sedež v Zagorju, Hrastniku, Trbovljah ali Litiji – ti poslovni subjekti predstavljajo dva odstotkov vseh, ki so vpisani v poslovni register AJPES. Med zasavskimi poslovnimi subjekti je skoraj polovica samostojnih podjetnikov.
Največ poslovnih subjektov je bilo registriranih v Litiji in Zagorju – v vsaki občini skoraj 30 odstotkov – najmanj pa v Hrastniku – 12 odstotkov. Največ samostojnih podjetnikov ima oziroma je imelo konec leta 2016 sedež v Litiji, gospodarske družbe so najštevilčnejše v Trbovljah, društva pa v Zagorju.

Od omenjenih poslovnih subjektov se jih je leta 2016 na novo registriralo 373, 310 pa se jih je iz poslovnega registra izbrisalo – od tega 20 zaradi stečaja. Tako novih registracij kot izbrisov je bilo v letu 2016 manj kot leto poprej. Med novo registriranimi poslovnimi subjekti je bilo največ samostojnih podjetnikov. Največ poslovnih subjektov se je na novo vpisalo v Litiji, 124, najmanj pa v Hrastniku, 38.

Lani so izvedli tudi en postopek poenostavljene prisilne poravnave in en postopek prostovoljne likvidacije.

ZT

Prejšnji članekZagorje kupuje nove defibrilatorje
Naslednji članekŠtipendije tudi za Trboveljčane s posebnimi potrebami