Danes, 25. junija, Slovenci praznujemo 26. obletnico neodvisnosti od Socialistične federativne republike Jugoslavije. 25. junija 1991 je Slovenija formalno postala neodvisna država, saj so na ta dan sprejeli Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. S tem je prevzela prejšnje pristojnosti federacije na svojem ozemlju.
Dva dni po razglasitvi neodvisnosti, 27. junija, je sledila desetdnevna vojna, s katero je SFRJ poskusila Sloveniji preprečiti samostojnost. Slovenska policija in teritorialna obramba sta Jugoslovansko ljudsko armado porazili in vojna se je 7. julija končala. Slovenija je ohranila svojo neodvisnost, zadnji vojak JLA pa jo je zapustil oktobra istega leta.

ZT