Občina Hrastnik je 5. junija objavila javni razpis za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči v letu 2017. Občanom bodo pomagali pri nakupu šolskih potrebščin za osnovnošolce in dijake za šolsko leto 2017/2018 ter pri nakupu ozimnice. Za nakupe šolskih potrebščin ima občina pripravljenih 12.000, za ozimnice pa 17.000 evrov.
Do denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Hrastniku. Če oseba živi sama, njen povprečni mesečni dohodek v preteklih treh mesecih ne sme presegati 292,56 evrov, z vsakim nadaljnjim družinskim članom pa se dovoljen povprečnih dohodek poveča za isti znesek. Izjema so občani, ki po zakonu izpolnjujejo pogoje za varstveni dodatek – pri teh je lahko dohodek nekoliko višji.

Vlogo in vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati oddati na Centru za socialno delo Hrastnik do vključno petka, 16. junija, do 12. ure.

ZT