nedelja, 16 junija, 2024

Iz te kategorije

2,3 milijona evrov v Trbovlje

Občina Trbovlje je prejela skoraj 1,74 milijona evropskih sredstev ter skoraj 580.000 evrov državnih sredstev za izvedbo projekta Infrastrukturna posodobitev obrtno-industrijske cone Nasipi.

V Trbovljah so seveda zadovoljni. »To pomeni, da bodo Trbovlje prejele približno 2,3 milijonov nepovratnih sredstev. Vrednost projekta sicer znaša približno 2,8 milijonov evrov,« so sporočili z Občine Trbovlje. Pol milijona evrov bodo zagotovili iz občinskega proračuna.

Infrastrukturna posodobitev cone bo med drugim obsegala ureditev kanalizacije, vodovodnega, elektro, plinovodnega in kabelskega omrežja, sanacijo brežin in ureditev krožnega križišča.

»Z urejeno OIC Nasipi bomo tako v Trbovljah dobili sodobno opremljeno okolje, ki bo zagotavljalo ustrezne pogoje za delovanje mikro, malih in srednje velikih podjetij, s tem pa ustvarjanje novih delovnih mest, kar bo prispevalo k gospodarskemu razvoju, ne zgolj občine Trbovlje, temveč celotne zasavske regije. Projekt smo zasnovali  skupaj v sodelovanju s trboveljskimi podjetniki oziroma gospodarstveniki. Veseli smo, da je bil tako potrjen že drugi projekt Občine Trbovlje  iz naslova operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike,« so še napisali v sporočilu za javnost na Občini Trbovlje..

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor