Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest pravi, da je prevoznost cest zagotovljena, “če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 centimetrov, na drugih cestah pa 15 centimetrov.” Med ceste I. prednostnega razreda spadajo avtoceste, ceste II. prednotnega razreda pa so nekatere glavne mestne in pomembnejše regionalne ceste. Slednjih je veliko tudi v Zasavju.
V Hrastniku so v pripravljenosti že od novembra, na teren pa krenejo, ko zapade dovolj snega. “Čeprav je snega letos zelo malo,” poudarja Ernest Gričar, tehnični direktor Komunalno-stanovanjskega podjetja Hrastnik. V Hrastniku del čiščenja opravi komunalno podjetje, del pa prevzame podjetje AGM Nemec.

Ravno zaradi majhnih količin snega, zapadlega to zimo, so se ponekod znižali tudi stroški izvajanja zimskih služb. “Zaradi ugodnih vremenskih razmer so bili stroški v drugi polovici leta 2016 manjši kot pretekla leta,” pravi Primož Bračič s Komunale Trbovlje. Sredstva za čiščenje prometnih površin namenjajo občine v svojem proračunu. V Zagorju je ta znesek približno 270.000 evrov, navaja direktor Komunale Zagorje Sandi Grčar.

V vseh treh občinah izvajajo tudi čiščenje pločnikov in parkirišč. V Trbovljah tako pločnike in parkirišča čistijo z manjšim traktorjem, pa tudi ročno. Traktor uporabljajo tudi v Zagorju.

V zasavskih občinah večino cestnih in obcestnih površin očistijo komunalna podjetja, nekaj dela pa opravijo tudi lokalni zasebniki oziroma podizvajalci. Ti v primeru zametov “hitreje odreagirajo,” še pojasnjuje Gričar.

Martina Drobne

Prejšnji članekDelta Andreja Gučka
Naslednji članekRopotal po zdravstvenem domu