Ljudje v Mlinšah, Brišah in ostalih zaselkih imajo v teh dneh veliko dela, saj odstranjujejo posledice, ki jih je 5. in 6. julija povzročilo neurje.
Plazovi

Včeraj popoldan so gasilci PGD Mlinše v Zgornjih Mlinšah z zaščitno folijo prekrili in zaščitili zemeljski plaz na površini 100 kvadratnih metrov. S tem so preprečili drsenje materiala. Že prej so s stroji odstranili nanešen material. Na tem področju občine Zagorje se je sprožilo tudi več površinskih plazov na kmetijskih površinah, največ na travnikih.

Občinske ceste

Sicer pa so doslej največ dela opravili na občinskih in krajevnih cestah. Komunala Zagorje je s sredstvi Občine Zagorje uredila občinsko cesto v Žvaruljah (okoliške krajevne ceste je uredila KS Mlinše – Kolovrat), občinsko cesto Peške Kandrše – Tesno. Urejene so tudi bankine na občinski cesti Mlinše – Vrh pri Mlinšah. Še vedno pa je neprevozna cesta Briše – Zahrib. Tam bo potreben večji poseg zaradi ureditve brežine potoka, občina se ga bo lotila skupaj z koncesionarjem, ki urejuje potoke.

Krajevne ceste

Občina v sodelovanju krajevno skupnostjo urejuje krajevne ceste oz. javne poti. Uredili so ceste Hmeljno, Vrh pri Mlinšah in Strma Njiva. Krajevna cesto Medija – Plavišnik se še urejuje, ker je potreben večji poseg. Večji poseg je bil potreben tudi na cesti Lavrič  v Kolovratu. Urejanja ceste Medija – Kal se bodo lotili v soboto.

Potoki

Na področju krajevne skupnosti Mlinše – Kolovrat poteka čiščenje zaprtih strug potokov Medija (iz Briš proti Mediji in Kolovratu), potoka Plavišnik na območju Kolovrata in potoka v Žvaruljah. Tam bo potrebna večja sanacija, saj je neurje potok enostavno zravnalo. Komunala Zagorje se je lotila tudi urejanja propustov na vseh občinskih in krajevnih cestah.

Še veliko dela

Ljudi čaka še čiščenje različnih površin, kjer je precej hudourniških naplavin. Precej dela bo tudi pri urejanju vodovodnih napeljav na vaških vodovodih na področju Kolovrata in Medije. Na stanovanjskih objektih na Mlinšah in v Brišah pa potekajo razvlaževanja.

Marko Planinc