Država je v letošnjem letu znižala svoj delež sofinanciranja javnih del, kar pomeni, da morajo občine namesto 15 odstotkov (kar je veljalo še lani), poravnati 25 odstotkov sredstev za plače in regres za letni dopust zaposlenih v programu javnih del. Višja od lani je tudi minimalna plača. Zasavske občine so kljub višjim stroškom tudi letos omogočile takšno zaposlitev podobnemu številu dolgotrajno brezposelnih kot prejšnja leta. 

Trbovlje

Največ jih je prek javnih del zaposlenih v Trbovljah, in sicer letos 57, lani jih je bilo 60. Delajo na področju kulture,športa, izobraževanja, socialnih programov, varstva in zdravja, narave, družabništva in spremljanja ter programov za mlade in občane. Javna dela izvajajo javni zavodi, osnovne šole, srednje šole, JP Komunala, Društvo prijateljev mladine, Turistično društvo, Dom upokojencev Franc Salamon, VDC Zagorje, Društvo invalidov, OZ RK Trbovlje, Ženski nogometni klub, Zveza socialnih društev in zavodov, Zasavska ljudska univerza, Šent in Škofijski Karitas. Za sofinanciranje programov javnih del so v Trbovljah letos namenili 105.000 evrov, lani pa 95.219 evrov.

Zagorje

V Zagorju je prek javnih del letos zaposlenih 22 oseb, delajo pa na področju socialnega vključevanja posebej ranljivih skupin, pomoči pri učenju, družabništvu in spremljanju, informiranju ter pomoči pri izvajanju programov za mlade. Občina je za izvajanje javnih del namenila iz proračuna 75.000 evrov, kar jeenako kot lani, ko je prek javnih del zaposlila eno osebo več.

Hrastnik

V Hrastniku so lani za javna dela namenili dobrih 68.600 evrov in omogočili zaposlitev 26 osebam, letos jih je na javnih delih 22, občina pa je za izvajanje programa namenila dobrih 75.700 evrov. Javna dela opravlja pet oseb na komunalno cestnem področju, pet v šolstvu, šest v sociali, štirje v kulturi in dva na področju mladinskega dela.

TPK